BouwTalent

BouwTalent Noord is in 2005 opgericht vanuit Bouwend Nederland, de landelijke werkgeversorganisatie van bouw- en infrabedrijven. Het bestuur bestaat uit directieleden van bouwbedrijven en op hun beurt worden zij bijgestaan door adviseurs uit opleidingsbedrijven in de bouw en Bouwend Nederland.

Het belangrijkste doel van BouwTalent is het promoten van opleidingen van middenkader en hogere functies in de bouw. Zelf staat zij vaak aan de basis van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, die de instroom van goed gekwalificeerde jongeren in de bouw moet bevorderen.

In 2005 tot 2015 heeft BouwTalent een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een duale mbo 4 opleiding Bouwkunde. Vanaf 2015 verlegde BouwTalent haar aandacht naar het hbo onderwijs door samen met hogeschool Windesheim een duale Ad-opleiding Bouwkunde op te starten. 

In 2020 is BouwTalent voorzichtig begonnen met het opstarten van de éénjarige opleiding Pre-Ad voor havisten, vwo’ers en mbo 4 gediplomeerden met een ander opleiding dan bouwkunde. Dit initiatief, in 2022 verder onder de naam ”Vooropleiding HBO Bouwkunde”, slaat aan bij de bouwbedrijven en jonge schoolverlaters, die interesse hebben om een carrière in de bouwnijverheid te gaan starten. 

Voor het bestuur van BouwTalent is het duidelijk dat de behoefte aan gekwalificeerd personeel de komende jaren enorm groot is. Mede gelet op de vergrijzing in de bouw maar ook de voornemens van de regering om jaarlijks 100.000 woningen te realiseren wordt dit dé grote uitdaging. BouwTalent hoopt enerzijds een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke instroom van jongeren en anderzijds deze jongeren een mogelijkheid te bieden om toe te treden tot de fantastische wereld van de bouw.

Samenwerking

BouwTalent werkt samen met bouwbedrijven die in een drietal provincies actief zijn. Deze leden van Bouwend Nederland zijn erkende leerbedrijven en leiden jaarlijks met veel enthousiasme jongeren op.

Door de samenwerking met de Kader- & Ondernemersopleiding Bouwbedrijf (KOB) kan BouwTalent een volwaardig diploma bieden (Techniek B&U), dat toegang geeft naar vele vervolgopleidingen in de bouw. De samenwerking met verschillende hbo instellingen geeft jongeren een goede oriëntatie op deze vervolgopleidingen.

Werkgebied

BouwTalent richt zich op drie provincies in Nederland, te weten Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Alle aangesloten bouwbedrijven zijn hier actief en de studenten zijn hier ook woonachtig.

De theorie van de opleiding wordt verzorgd in Diemen.

Studeren én werken op hbo niveau

Heb je nog vragen? Stel ze via