Informatie voor decanen

Informatie voor decanen

De bouwnijverheid is enorm blij met de toenemende belangstelling van jongeren voor de bouw omdat:

  • In de komende jaren de bouw jaarlijks liefst 100.000 nieuwe woningen moet gaan produceren om het woningtekort tegen te gaan. Een uitdaging dus;
  • De energietransitie in versneld tempo moet geschieden. Veel woningen moeten op korte termijn van het gas af;
  • De vergrijzing in de bouw heeft toegeslagen, waardoor alleen al de vervangingsvraag hoog is.

Niet alleen bij de bekende bouwberoepen, zoals timmerlieden, metselaars, schilders, etc. is een tekort ontstaan. Ook in het middenkader (beroepen als uitvoerder, calculator, werkvoorbereider, projectleider) dreigt de vraag naar personeel het aanbod fors te overtreffen. Wat dit laatste betreft zijn jongeren met een afgeronde havo opleiding dan ook zeer gewild in de bouwnijverheid.

Voor deze havisten zijn er volop carrièremogelijkheden in de bouw en interessante vervolgopleidingen. Maar uit ervaring weten wij dat een groot deel van deze jongeren als eerstejaars studenten hun opleiding Bouwkunde helaas tussentijds beëindigen. Ze kiezen veelal voor een opleiding die niet aansluit bij hun wensen. Veel havisten:

  • zijn niet goed op de hoogte van hun beroepsmogelijkheden in de bouw alvorens zij met hun opleiding Bouwkunde starten;
  • willen vaak direct aan de slag en niet 5 dagen per week alleen maar theorie volgen;

BouwTalent Noord, bestaande uit een groot aantal bouwbedrijven die lid zijn van Bouwend Nederland en werkzaam zijn in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, heeft het juiste antwoord gevonden op deze, voor alle partijen teleurstellende, tussentijdse uitval door het bieden van een opleiding van een jaar:

Vooropleiding HBO Bouwkunde

Deze Vooropleiding HBO Bouwkunde is kwalificerend  én oriënterend tegelijkertijd en kent o.a. de volgende uitgangspunten:

  • Dit particulierinitiatief van de georganiseerde bouw is gratis (dus studenten zijn geen college- of schoolgeld verschuldigd).
  • Studenten gaan werken én leren d.w.z. zij lopen 4 dagen stage bij een bouwbedrijf (een erkend leerbedrijf) in hun woonomgeving en zij volgen 1 dag per week theorie in Diemen;
  • Studenten kunnen zich uitgebreid oriënteren op de beroepsmogelijkheden in de bouw en de hieraan gekoppelde vervolgopleidingen op hbo niveau;
  • Studenten kunnen het (basis)diploma Techniek B&U behalen, waardoor zij zonder problemen kunnen doorstromen naar hun gewenste vervolgopleiding.

Naast een groot aantal georganiseerde bouwbedrijven zijn er ook verschillende hbo-instellingen betrokken bij deze eenjarige vooropleiding.

BouwTalent geeft maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten op hun locatie in Diemen en verzorgt graag, op aanvraag, een gastles op uw school.

Nadere informatie kunt u persoonlijk opvragen bij René Cossé (bel 06-53.55.73.67 of mail r.cosse@bouwtalennoord.nl).

Studeren én werken op hbo niveau

Heb je nog vragen? Stel ze via