PLUS Programma

Met het plusprogramma onderscheidt BouwTalent zich. 

Het verkrijgen van kennis door het volgen van een opleiding, in dit geval een duale AD opleiding Bouwkunde, is voorwaardelijk voor het op een goede manier kunnen invullen en uitoefenen van verschillende functies binnen het gebied van het profiel Werkvoorbereiding en Uitvoering. Maar het hebben van voldoende en actuele kennis is slechts één aspect voor een (nieuwe) medewerker om goed binnen het bedrijf te kunnen functioneren. Optimaal kunnen functioneren betekent dat de medewerker ook over voldoende andersoortige competenties beschikt. Competenties, waaraan niet of slechts zeer beperkt aandacht wordt besteed tijdens de opleiding bij de hogeschool. Dit betekent dat BouwTalent haar meerwaarde inbrengt doordat zij begeleiding biedt bij het verkrijgen van de gewenste competenties. 

Tijdens de Introductiedag bepaalt de student aan welke competenties hij/zij het komend studiejaar wenst te gaan werken. Tijdens het eerste studiejaar brengt BouwTalent 4 keer een bedrijfsbezoek om dit proces te begeleiden. 

Studeren én werken op hbo niveau

Heb je nog vragen? Stel ze via