Waarom BouwTalent?

De begeleiding van BouwTalent richt zich op het eerste studiejaar van de student. De overgang van de student van mbo naar hbo heeft namelijk veel impact. De student moet leren om het heft zelf ter hand te gaan nemen en weloverwogen te gaan plannen en organiseren. Steun vanuit BouwTalent, zo blijkt uit ervaring, is in dit geval onontbeerlijk. Door de inzet van BouwTalent wordt het hoge percentage aan uitval tijdens het eerste jaar van de hbo-opleiding sterk teruggebracht. 

Werving & selectie

In navolging op de vele voorlichtingsbijeenkomsten die BouwTalent organiseert, worden individuele gesprekken gevoerd met kandidaat-studenten. Aanvullend op de toelatingseisen van hogeschool Windesheim heeft BouwTalent ook toelatingscriteria, waaraan de student moet voldoen. Niet iedereen blijkt geschikt voor een duale opleiding (werken en leren) en te beschikken over een goed onderbouwde motivatie voor de duale Ad-opleiding Bouwkunde.

Matching van de student met het bedrijf

Een belangrijke taak van BouwTalent is het bij elkaar brengen van de juiste student bij het juiste leerbedrijf. Woonplaats van de student en vestigingsplaats van het bedrijf is hierbij niet bepalend. Het afstemmen van wederzijdse verwachtingen vergt de nodige aandacht en vergroot de succesfactor.

BouwTalent verzorgt aanvullend de volgende activiteiten voor de studenten: 

  1. Organisatie van een Introductiedag voorafgaand aan de opleiding;
  2. Organiseren van een Summerschool (Wiskunde en Mechanica) voorafgaand aan de studie;
  3. Het geven van een cursus VOL-VCA;
  4. Het verzorgen van het certificaat Generieke Poortinstructie (indien van toepassing);
  5. Het verzorgen van een tweetal specifieke trainingen zoals vergadertechniek, communiceren, leiding geven, presenteren, etc.;
  6. Het verzorgen van een excursie of workshop over innovaties in de bouw.

Aanmelden als bedrijf? Of wil je meer informatie ontvangen? Vul dan het contact formulier in op de volgende pagina.

Studeren én werken op hbo niveau

Heb je nog vragen? Stel ze via